The Vietnam National Sundries Import Export Corporation (OTC: TapPham)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
Trending: HPG (118,213) - MBB (92,815) - FLC (67,919) - VNM (61,443) - HVN (59,083)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
08/28/2015Audited FS 2012
08/28/2015Regulations 2009

The Vietnam National Sundries Import Export Corporation

Name: The Vietnam National Sundries Import Export Corporation

Abbreviation:TOCONTAP HANOI

Address: 36 Bà Triệu - P.Hàng Bài - Q.Hoàn Kiếm - Tp.Hà Nội

Telephone: (84.24) 38254191 - 38252076

Fax: (84.24) 38255917

Email:tocontap@fpt.vn

Website:http://www.tocontap-hanoi.vnn.vn

Exchange: OTC

Sector: Wholesale Trade

Industry: Merchant Wholesalers, Nondurable Goods

Listing date:

Chartered capital:

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

Kinh doanh hàng nông, lâm, hải sản, thực phẩm...

CTy được thành lập và chính thức hoạt động vào năm 1956.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.