Tan Phat Joint Stock Company (OTC: TanPhat)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta

EPS

P/E

F P/E

BVPS

P/B

Financial ratios of latest trading date, EPS in the company's latest annual Financial Statement
View with TANPHAT: HHP QNS PC1 DIG NT2
Trending: FLC (226,477) - DIG (154,041) - HPG (149,831) - CEO (148,098) - ROS (128,576)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
10/17/2011Resolution of 2011 Annual Shareholders Meeting
10/17/2011Regulations
10/17/2011Audited Consolidated FS 2010
10/17/2011Annual report 2010
10/17/2011Audited FS 2009

Tan Phat Joint Stock Company

Name: Tan Phat Joint Stock Company

Abbreviation:Tan Phat

Address: Lô T2 KCN Hòa Bình - Tp.Kon Tum - T.Kon Tum

Telephone: (84.260) 3868119

Fax: (84.260) 3868901

Email:info@tanphat-group.com.vn

Website:http://www.tanphat-group.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Construction and Real Estate

Industry: Construction

Listing date:

Chartered capital: 120,000,000,000

Listed shares: 12,000,000

Shares outstanding: 12,000,000

Status: Operating

Tax code: 6100160054

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Khai thác, chế biến gỗ, trồng rừng, trồng cây lâu năm
- Khai thác bán các loại đá, Khai thác quặng Kim loại quý hiếm
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, giao thông, thuỷ lợi; ...

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.