Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm cây công nghiệp, vật tư, dược liệu, máy móc thiết bị nông nghiệp và tư vấn nông nghiệp bền vững...

Đại diện theo pháp luật

• Họ và tênMr. Phạm Tường Lân
• Chức vụGiám Đốc
• Số CMND
• Thường trú

Đại diện công bố thông tin

• Họ và tênNULL
• Chức vụNULL
• Điện thoạiNULL

Thông tin thành lập

Loại hình công tyCông ty cổ phần
Giấy phép thành lập
Giấy phép Kinh Doanh
Mã số thuế
Mốc lịch sử
Trụ sở chính
• Địa chỉKm20 - Quốc lộ 9 - H.Cam Lộ - T.Quảng Trị
• Điện thoại(84.233) 3887212 - 3887294
• Fax(84.233) 3887211
• Emailtalaco@dng.vnn.vn
• Websitehttp://www.talaco.com.vn
Văn phòng đại diện