Tan Hung Joint Stock Copany (OTC: TanHung)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
Trending: HPG (123,492) - MBB (87,153) - HVN (68,882) - VNM (62,182) - HSG (61,043)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong

Tan Hung Joint Stock Copany

Name: Tan Hung Joint Stock Copany

Abbreviation:Tan Hung Development

Address: 11 Bis Đặng Thị Nhu - P.Nguyễn Thái Bình - Q.1 - Tp.HCM

Telephone: (84.28) 3915 1207

Fax: (84.28) 3914 4163

Email:info@hungdien.com

Website:http://www.tanhungco.com

Exchange: OTC

Sector: Construction and Real Estate

Industry: Construction

Listing date:

Chartered capital: 500,000,000,000

Listed shares: 50,000,000

Shares outstanding: 50,000,000

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Cho thuê văn phòng, nhà xưởng
- Sản xuất phân hữu cơ, phân khoáng, phân vi sinh, phân hữu cơ vi sinh, phân hạ phèn, sản xuất phân NPK
- Chế biến nông sản, lương thực, thực phẩm
- Dịch vụ cho thuê kho bãi bến cảng, bốc dỡ hàng hóa và dịch vụ kho chứa bảo quản nông sản...

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.