Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong
02/11/2014FS 2012
05/16/2012Audited FS 2011
10/21/2011Resolution of 2011 Annual Shareholders Meeting
10/21/2011Resolution of 2010 Annual Shareholders Meeting
10/21/2011Audited FS 2010

BIDV Financial Investment Joint Stock Company

Name: BIDV Financial Investment Joint Stock Company

Abbreviation:BFI

Address: Tầng 8 - Số 9 - Đào Duy Anh - P.Phương Liên - Q.Đống Đa - Tp.Hà Nội

Telephone: (84.24) 2220 6660

Fax: (84.24) 2220 6661

Email:contact@bfi.vn

Website:http://www.bfi.vn

Exchange: OTC

Sector: Finance and Insurance

Industry: Securities, Commodity Contracts, and Other Financial Investments and Related Activities

Listing date:

Chartered capital: 500,000,000,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license: 0103015899

Issued date: 02/12/2007

Main business scope:

- Phát triển kinh doanh
- Đầu tư thực hiện việc sáp nhập và mua lại doanh nghiệp
- Đầu tư khai thác khoáng sản và kinh doanh các mặt hàng khoáng sản
- Tư vấn, đầu tư trong và ngoài nước
- Tư vấn về cổ phần hóa, xác định giá trị doanh nghiệp
- Tư vấn hỗ trơ doanh nghiệp
- Tư vấn, cung cấp, giải pháp thương mại điện tử và thông tin thị trường
- Tư vấn và cung cấp dịch vụ quản trị doanh nghiệp
- Tư vấn chiến lược truyền thông
- Môi giới, xúc tiến thương mại
- Dịch vụ nghiên cứu phân tích thị trường
- Dịch vụ quản lý dự án
- Dịch vụ quan hệ công chúng...

CTy được thành lập vào ngày 14/03/2007.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.