CTCP VICEM Thạch cao Xi măng (HNX: TXM)

VICEM Gypsum And Cement Joint Stock Company

3,100

(%)
14/08/2020 15:05

Mở cửa3,100

Cao nhất3,100

Thấp nhất3,100

KLGD

Vốn hóa22

Dư mua100

Dư bán15,500

Cao 52T 3,800

Thấp 52T2,400

KLBQ 52T4,100

NN mua-

% NN sở hữu17.59

Cổ tức TM300

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*134

P/E23.13

F P/E21.05

BVPS16,244

P/B0.19

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TXM: HQC SIC LDG ELC TCR
Trending: HPG (60.080) - VNM (43.336) - MWG (32.705) - HVN (32.151) - VN30F1M (27.106)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP VICEM Thạch cao Xi măng