CTCP VICEM Thạch cao Xi măng (HNX: TXM)

VICEM Gypsum And Cement Joint Stock Company

2,900

100 (+3.57%)
17/01/2020 15:02

Mở cửa2,900

Cao nhất2,900

Thấp nhất2,800

KLGD400

Vốn hóa20

Dư mua500

Dư bán1,500

Cao 52T 10,500

Thấp 52T2,400

KLBQ 52T2,458

NN mua-

% NN sở hữu17.84

Cổ tức TM300

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*134

P/E20.90

F P/E19.01

BVPS16,807

P/B0.17

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TXM: CMT DTA S55 SIC TCR
Trending: HPG (25.064) - CTG (22.294) - ROS (19.606) - VNM (18.951) - MBB (17.796)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP VICEM Thạch cao Xi măng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+3.57%

+/- Qua 1 tháng+3.57%

+/- Qua 1 quý+7.41%

+/- Qua 1 năm-67.42%

+/- Niêm yết-50.94%

Cao nhất 52 tuần (29/03/2019)*10,500

Thấp nhất 52 tuần (16/10/2019)*2,400

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,040

KLGD/Ngày (1 tháng)3,046

KLGD/Ngày (1 quý)3,323

KLGD/Ngày (1 năm)2,477

Nhiều nhất 52 tuần (20/08/2019)*59,600

Ít nhất 52 tuần (07/03/2019)*9