CTCP VICEM Thạch cao Xi măng (HNX: TXM)

VICEM Gypsum And Cement Joint Stock Company

2,800

-100 (-3.45%)
05/08/2020 15:05

Mở cửa2,700

Cao nhất3,100

Thấp nhất2,700

KLGD6,830

Vốn hóa20

Dư mua70

Dư bán5,270

Cao 52T 4,800

Thấp 52T2,400

KLBQ 52T4,171

NN mua6,300

% NN sở hữu17.42

Cổ tức TM300

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*134

P/E21.64

F P/E19.69

BVPS16,244

P/B0.17

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TXM: AAM AAS BRC CT3 DBC
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP VICEM Thạch cao Xi măng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+16.67%

+/- Qua 1 tháng+7.69%

+/- Qua 1 quý+7.69%

+/- Qua 1 năm-41.67%

+/- Niêm yết-52.63%

Cao nhất 52 tuần (06/08/2019)*4,400

Thấp nhất 52 tuần (16/10/2019)*2,400

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)2,588

KLGD/Ngày (1 tháng)1,989

KLGD/Ngày (1 quý)4,764

KLGD/Ngày (1 năm)4,165

Nhiều nhất 52 tuần (20/08/2019)*59,600

Ít nhất 52 tuần (07/01/2020)*100