CTCP VICEM Thạch cao Xi măng (HNX: TXM)

VICEM Gypsum And Cement Joint Stock Company

2,900

(%)
10/08/2020 15:05

Mở cửa2,900

Cao nhất2,900

Thấp nhất2,900

KLGD

Vốn hóa20

Dư mua100

Dư bán7,600

Cao 52T 3,800

Thấp 52T2,400

KLBQ 52T4,196

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM300

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*134

P/E21.64

F P/E19.69

BVPS16,244

P/B0.18

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TXM: BRC EIB HBC HVN MBB
Trending: HPG (68.178) - VNM (46.095) - MWG (35.411) - HVN (33.004) - VN30F1M (27.211)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP VICEM Thạch cao Xi măng