CTCP VICEM Thạch cao Xi măng (HNX: TXM)

VICEM Gypsum And Cement Joint Stock Company

2,800

(%)
26/02/2020 15:06

Mở cửa2,700

Cao nhất2,800

Thấp nhất2,700

KLGD400

Vốn hóa20

Dư mua3,600

Dư bán1,800

Cao 52T 10,500

Thấp 52T2,400

KLBQ 52T2,667

NN mua200

% NN sở hữu17.79

Cổ tức TM300

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*134

P/E20.90

F P/E19.01

BVPS16,807

P/B0.17

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TXM: S55 SIC TCR TKU TV3
Trending: VNM (33.732) - CTG (29.034) - MBB (25.868) - HPG (25.253) - ROS (22.692)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP VICEM Thạch cao Xi măng