CTCP VICEM Thạch cao Xi măng (HNX: TXM)

VICEM Gypsum And Cement Joint Stock Company

2,800

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa20

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 4,800

Thấp 52T2,400

KLBQ 52T4,171

NN mua-

% NN sở hữu17.51

Cổ tức TM300

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*134

P/E20.90

F P/E19.01

BVPS16,244

P/B0.17

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TXM: AAM AAS BRC CT3 DBC
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP VICEM Thạch cao Xi măng