CTCP VICEM Thạch cao Xi măng (HNX: TXM)

VICEM Gypsum And Cement Joint Stock Company

3,300

100 (+3.13%)
22/01/2020 15:02

Mở cửa3,300

Cao nhất3,300

Thấp nhất2,900

KLGD800

Vốn hóa23

Dư mua

Dư bán9,500

Cao 52T 10,500

Thấp 52T2,400

KLBQ 52T2,484

NN mua-

% NN sở hữu17.84

Cổ tức TM300

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*134

P/E23.88

F P/E21.73

BVPS16,807

P/B0.20

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TXM: HOM BMS BTS BXH CSM
Trending: HPG (17.965) - VCB (14.445) - CTG (14.413) - MBB (14.202) - VNM (14.047)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP VICEM Thạch cao Xi măng