Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (UPCoM: TVN)

Viet Nam Steel Corporation

6,000

100 (+1.69%)
03/07/2020 15:01

Mở cửa6,100

Cao nhất6,100

Thấp nhất5,900

KLGD9,800

Vốn hóa4,068

Dư mua55,500

Dư bán86,100

Cao 52T 7,200

Thấp 52T5,100

KLBQ 52T16,224

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*535

P/E11.04

F P/E13.35

BVPS14,140

P/B0.42

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TVN: PVS CTG GEX VNM ITA
Trending: HPG (45.814) - VNM (40.798) - ITA (32.681) - FLC (30.750) - ROS (29.483)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP