Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (UPCoM: TVN)

Viet Nam Steel Corporation

6,400

-100 (-1.54%)
17/01/2020 15:02

Mở cửa6,400

Cao nhất6,400

Thấp nhất6,400

KLGD1,700

Vốn hóa4,339

Dư mua1,500

Dư bán11,400

Cao 52T 10,600

Thấp 52T6,200

KLBQ 52T5,871

NN mua-

% NN sở hữu0.07

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*717

P/E9.07

F P/E14.69

BVPS13,385

P/B0.48

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TVN: OIL TDS TIS VEA TNC
Trending: HPG (25.064) - CTG (22.294) - ROS (19.606) - VNM (18.951) - MBB (17.796)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP