Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (UPCoM: TVN)

Viet Nam Steel Corporation

6,800

300 (+4.62%)
09/04/2020 14:07

Mở cửa6,800

Cao nhất6,800

Thấp nhất6,700

KLGD1,100

Vốn hóa4,610

Dư mua900

Dư bán25,600

Cao 52T 9,100

Thấp 52T5,800

KLBQ 52T5,692

NN mua-

% NN sở hữu0.07

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,034

P/E6.32

F P/E14.76

BVPS13,264

P/B0.51

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TVN: HPG POM DTL AAA PVS
Trending: MWG (69.965) - VNM (56.483) - HVN (54.766) - VCB (43.991) - VIC (39.487)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP