Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (UPCoM: TVN)

Viet Nam Steel Corporation

5,800

-100 (-1.69%)
06/07/2020 15:01

Mở cửa5,900

Cao nhất5,900

Thấp nhất5,600

KLGD46,300

Vốn hóa3,932

Dư mua103,000

Dư bán72,100

Cao 52T 7,200

Thấp 52T5,100

KLBQ 52T16,534

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*535

P/E11.04

F P/E13.35

BVPS14,140

P/B0.41

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TVN: PVS THD GEX PVD CTG
Trending: HPG (45.814) - VNM (40.798) - ITA (32.681) - FLC (30.750) - ROS (29.483)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-9.38%

+/- Qua 1 tháng+9.35%

+/- Qua 1 quý+5.82%

+/- Qua 1 năm-12.45%

+/- Niêm yết+28.55%

Cao nhất 52 tuần (19/07/2019)*7,235

Thấp nhất 52 tuần (12/03/2020)*5,128

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)68,967

KLGD/Ngày (1 tháng)82,634

KLGD/Ngày (1 quý)45,649

KLGD/Ngày (1 năm)16,534

Nhiều nhất 52 tuần (11/09/2019)*377,000

Ít nhất 52 tuần (24/07/2019)*80