Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (UPCoM: TVN)

Viet Nam Steel Corporation

6,300

400 (+6.78%)
07/04/2020 15:05

Mở cửa6,200

Cao nhất6,300

Thấp nhất6,200

KLGD800

Vốn hóa4,271

Dư mua800

Dư bán11,800

Cao 52T 9,100

Thấp 52T5,800

KLBQ 52T5,714

NN mua-

% NN sở hữu0.07

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,034

P/E5.71

F P/E13.33

BVPS13,264

P/B0.47

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TVN: HPG OIL POM HVN PVS
Trending: MWG (60.341) - VNM (54.923) - HVN (48.875) - VCB (43.148) - VIC (37.118)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+1.61%

+/- Qua 1 tháng+3.28%

+/- Qua 1 quý-3.08%

+/- Qua 1 năm-27.39%

+/- Niêm yết+23.43%

Cao nhất 52 tuần (15/05/2019)*9,072

Thấp nhất 52 tuần (12/03/2020)*5,800

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)180

KLGD/Ngày (1 tháng)1,337

KLGD/Ngày (1 quý)2,538

KLGD/Ngày (1 năm)5,714

Nhiều nhất 52 tuần (11/09/2019)*377,000

Ít nhất 52 tuần (27/05/2019)*20