Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (UPCoM: TVN)

Viet Nam Steel Corporation

6,500

(%)
22/01/2020 15:18

Mở cửa6,500

Cao nhất6,500

Thấp nhất6,500

KLGD

Vốn hóa4,407

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 10,600

Thấp 52T6,200

KLBQ 52T5,878

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*717

P/E9.07

F P/E14.69

BVPS13,385

P/B0.49

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TVN: OIL PVS BHN STB TIS
Trending: HPG (17.965) - VCB (14.445) - CTG (14.413) - MBB (14.202) - VNM (14.047)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP