Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (UPCoM: TVN)

Viet Nam Steel Corporation

6,400

(%)
20/01/2020 13:14

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa4,339

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 10,600

Thấp 52T6,200

KLBQ 52T5,871

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*717

P/E8.93

F P/E14.46

BVPS13,385

P/B0.48

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TVN: OIL PVS TIS POM TDS
Trending: HPG (24.867) - CTG (22.210) - ROS (19.644) - VNM (18.670) - MBB (17.653)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP