Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (UPCoM: TVN)

Viet Nam Steel Corporation

5,800

(%)
10/07/2020 15:02

Mở cửa5,900

Cao nhất5,900

Thấp nhất5,800

KLGD12,500

Vốn hóa3,932

Dư mua57,900

Dư bán81,000

Cao 52T 7,200

Thấp 52T5,100

KLBQ 52T17,388

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*535

P/E10.83

F P/E13.09

BVPS14,140

P/B0.41

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TVN: OIL PVS POW HPG LPB
Trending: HPG (50.612) - VNM (36.108) - FLC (28.578) - ITA (27.917) - MWG (26.210)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP