Thanh Viet Investment Fund Management Corporation (OTC: TVMC)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
Trending: HPG (157,443) - MBB (127,170) - CTG (107,158) - TCB (99,491) - VNM (88,521)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
06/02/2011Audited FS 2010

Thanh Viet Investment Fund Management Corporation

Name: Thanh Viet Investment Fund Management Corporation

Abbreviation:TVMC

Address: 13A Tú Xương - P.7 - Q.3 - Tp.HCM

Telephone: (84.28) 39322766 - 39322769

Fax: (84.4) 39322767

Email:tvmc@thanhviet.com.vn

Website:http://www.thanhviet.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Finance and Insurance

Industry: Funds, Trusts, and Other Financial Vehicles

Listing date:

Chartered capital: 88,000,000,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Disbanding

Tax code:

Establishment license: U2/UBCK-GPHÐQLQ

Issued date: 11/10/2004

Business license:

Issued date:

Main business scope:

Quản lý quỹ đầu tư: Quỹ đầu tư chứng khoán, Quỹ đầu tư BĐS, Quỹ đầu tư Ngân hàng
Quản lý danh mục đầu tư là nhận tiền ủy thác của khách hàng, xây dựng danh mục chứng khoán với mục tiêu làm cho khách hàng sinh lời tối ưu nhất

Là quỹ dạng đóng được UBCKNN cấp giấp phép thành lập ngày 10/11/2004 với số vốn ban đầu là 11 tỷ VNĐ.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.