Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
01/02/2015Resolution of Annual Shareholders' Meeting 2013
01/02/2015Audited FS 2013
04/29/2014Resolution of Annual Shareholders' Meeting 2014
04/18/20142014 Annual Shareholders’Meeting Documents
03/03/2014Regulations 2013

Vietnam Textile & Garment Finance JSC

Name: Vietnam Textile & Garment Finance JSC

Abbreviation:TFC

Address: 169-171 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội

Telephone: (84.24) 3259 5060

Fax: (84.24) 3259 5063

Email:tvfc@tvfc.com.vn

Website:http://tvfc.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Finance and Insurance

Industry: Securities, Commodity Contracts, and Other Financial Investments and Related Activities

Listing date:

Chartered capital: 500,000,000,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code: 0301516782

Establishment license:

Issued date: 09/01/1998

Business license: 0301516782

Issued date: 01/14/1999

Main business scope:

- Huy động vốn có kỳ hạn từ một năm trở lên (nhận tiền gởi, tiền vay, phát hành chứng chỉ tiền gởi, nhận vốn ủy thác)
- Hoạt động tín dụng: cho vay ngắn, trung và dài hạn; cho vay tiêu dùng (trả góp), cho vay ủy thác. Cấp tín dụng dưới hình thức chiết khấu giấy tờ có giá, bảo lãnh.
- Dịch vụ khác: ngân quĩ, góp vốn, đầu tư, kinh doanh ngoại hối, dịch vụ tư vấn, quản lý và bảo quản tài sản…

- Tiền thân là Công ty Tài Chính Dệt May Việt Nam (thuộc tập đoàn dệt may Việt Nam), được thành lập ngày 01/09/1998 với VDDL ban đầu là 30 tỷ đồng.
- Ngày 01/12/2010: Công ty chính thức hoạt động với hình thức CTCP với VĐL là 500 tỷ đồng

ItemsUnit
PriceVND
VolumeShares
Foreigner's, Yield%
Mkt CapbVND
Financial indicatorsmVND
EPS, BVPS, DividendVND
P/E, F P/E, P/BTimes
ROS, ROA, ROE%
1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.