CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (HNX: TVC)

Tri Viet Asset Management Corporation Joint Stock Company

10,700

(%)
26/10/2020 15:06

Mở cửa10,700

Cao nhất11,000

Thấp nhất10,500

KLGD1,040,783

Vốn hóa469

Dư mua503,617

Dư bán453,817

Cao 52T 30,700

Thấp 52T6,200

KLBQ 52T445,823

NN mua-

% NN sở hữu0.10

Cổ tức TM850

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*582

P/E18.38

F P/E6.61

BVPS16,666

P/B0.64

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TVC: TVB MBG LPB TCB TCH
Trending: HPG (63.557) - TCB (50.409) - VNM (50.097) - MBB (41.870) - CTG (36.167)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+2.88%

+/- Qua 1 tháng+22.99%

+/- Qua 1 quý+30.77%

+/- Qua 1 năm-25.03%

+/- Niêm yết+75.96%

Cao nhất 52 tuần (29/05/2020)*30,727

Thấp nhất 52 tuần (31/07/2020)*6,182

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)886,915

KLGD/Ngày (1 tháng)1,056,451

KLGD/Ngày (1 quý)762,173

KLGD/Ngày (1 năm)445,823

Nhiều nhất 52 tuần (24/06/2020)*3,072,067

Ít nhất 52 tuần (17/02/2020)*23,500