CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (HNX: TVC)

Tri Viet Asset Management Corporation Joint Stock Company

20,900

-600 (-2.79%)
17/01/2020 15:02

Mở cửa21,500

Cao nhất21,700

Thấp nhất20,800

KLGD139,609

Vốn hóa836

Dư mua98,291

Dư bán154,591

Cao 52T 21,700

Thấp 52T12,000

KLBQ 52T202,068

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM850

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*426

P/E50.47

F P/E14.44

BVPS14,653

P/B1.43

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TVC: TVB BID CSC CTG GAB
Trending: HPG (24.754) - CTG (22.288) - ROS (19.511) - VNM (18.896) - MBB (17.674)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+4.50%

+/- Qua 1 tháng+23.67%

+/- Qua 1 quý+26.67%

+/- Qua 1 năm+65.87%

+/- Niêm yết+212.45%

Cao nhất 52 tuần (15/01/2020)*21,700

Thấp nhất 52 tuần (12/06/2019)*12,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)178,943

KLGD/Ngày (1 tháng)152,588

KLGD/Ngày (1 quý)163,085

KLGD/Ngày (1 năm)201,979

Nhiều nhất 52 tuần (26/02/2019)*520,400

Ít nhất 52 tuần (22/10/2019)*80,700