CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (HNX: TVC)

Tri Viet Asset Management Corporation Joint Stock Company

7,800

500 (+6.85%)
12/08/2020 15:05

Mở cửa7,400

Cao nhất8,000

Thấp nhất7,400

KLGD660,589

Vốn hóa312

Dư mua344,511

Dư bán160,811

Cao 52T 33,800

Thấp 52T6,800

KLBQ 52T331,018

NN mua-

% NN sở hữu0.06

Cổ tức TM850

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*582

P/E12.54

F P/E4.12

BVPS17,841

P/B0.44

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TVC: TVB TNI MBG DAH ROS
Trending: HPG (68.001) - VNM (45.848) - MWG (33.601) - HVN (33.420) - VN30F1M (26.996)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-1.27%

+/- Qua 1 tháng-22%

+/- Qua 1 quý-72.73%

+/- Qua 1 năm-48.34%

+/- Niêm yết+16.61%

Cao nhất 52 tuần (29/05/2020)*33,800

Thấp nhất 52 tuần (31/07/2020)*6,800

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)707,812

KLGD/Ngày (1 tháng)737,894

KLGD/Ngày (1 quý)756,662

KLGD/Ngày (1 năm)331,018

Nhiều nhất 52 tuần (24/06/2020)*3,072,067

Ít nhất 52 tuần (17/02/2020)*23,500