CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (HNX: TVC)

Tri Viet Asset Management Corporation Joint Stock Company

8,800

(%)
30/09/2020 15:00

Mở cửa8,800

Cao nhất8,800

Thấp nhất8,600

KLGD481,096

Vốn hóa386

Dư mua287,104

Dư bán309,404

Cao 52T 30,700

Thấp 52T6,200

KLBQ 52T375,699

NN mua-

% NN sở hữu0.09

Cổ tức TM850

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*582

P/E15.12

F P/E4.96

BVPS16,278

P/B0.54

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TVC: TVB MBG FLC TCH TTA
Trending: VNM (59.937) - HPG (51.587) - MBB (42.156) - STB (40.834) - HSG (39.083)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt