CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX: TV3)

Power Engineering Consunting Joint Stock Company 3

30,700

(%)
18/10/2019 15:01

Mở cửa30,700

Cao nhất30,700

Thấp nhất30,700

KLGD

Vốn hóa254

Dư mua200

Dư bán2,700

Cao 52T 47,800

Thấp 52T28,000

KLBQ 52T1,910

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM1,700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,572

P/E19.53

F P/E15.88

BVPS12,479

P/B2.46

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TV3: TV2 TV4 MBB FLC VPB
Trending: FLC (28.106) - VNM (27.135) - HPG (21.157) - MBB (20.217) - MWG (19.611)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3