CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX: TV3)

Power Engineering Consunting Joint Stock Company 3

26,000

(%)
23/10/2020 15:06

Mở cửa26,000

Cao nhất26,000

Thấp nhất26,000

KLGD

Vốn hóa215

Dư mua900

Dư bán2,200

Cao 52T 34,000

Thấp 52T21,200

KLBQ 52T316

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM1,700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,840

P/E14.13

F P/E11.21

BVPS13,340

P/B1.95

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TV3: VPB MBB TV2 TV4 PVD
Trending: HPG (60.173) - TCB (47.723) - VNM (46.438) - MBB (42.176) - CTG (37.264)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-6.47%

+/- Qua 1 quý-15.86%

+/- Qua 1 năm-6.29%

+/- Niêm yết+707.20%

Cao nhất 52 tuần (21/07/2020)*34,000

Thấp nhất 52 tuần (25/03/2020)*21,190

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)102

KLGD/Ngày (1 quý)282

KLGD/Ngày (1 năm)316

Nhiều nhất 52 tuần (18/02/2020)*4,500

Ít nhất 52 tuần (26/08/2020)*1