CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX: TV3)

Power Engineering Consunting Joint Stock Company 3

32,700

-1,200 (-3.54%)
19/07/2019 15:01

Mở cửa32,700

Cao nhất32,700

Thấp nhất32,700

KLGD160

Vốn hóa271

Dư mua1,540

Dư bán3,840

Cao 52T 51,700

Thấp 52T31,700

KLBQ 52T2,443

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM1,700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS1,572

P/E21.56

F P/E17.53

BVPS11,288

P/B2.90

Mã xem cùng TV3: TV4 TV2 VJC PVD PVO
Trending: HPG (25.856) - MWG (24.336) - VNM (23.583) - MBB (17.428) - VCB (17.185)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3