CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX: TV3)

Power Engineering Consunting Joint Stock Company 3

26,000

(%)
20/10/2020 15:05

Mở cửa26,000

Cao nhất26,000

Thấp nhất26,000

KLGD

Vốn hóa215

Dư mua1,100

Dư bán4,200

Cao 52T 34,000

Thấp 52T21,200

KLBQ 52T338

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,840

P/E14.13

F P/E11.21

BVPS13,340

P/B1.95

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TV3: TV2 TV4 FLC MBB CII
Trending: HPG (63.242) - VNM (45.406) - TCB (44.762) - MSN (41.465) - CTG (40.234)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3