CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX: TV3)

Power Engineering Consunting Joint Stock Company 3

30,800

2,800 (+10%)
03/07/2020 15:04

Mở cửa30,800

Cao nhất30,800

Thấp nhất30,800

KLGD345

Vốn hóa255

Dư mua355

Dư bán55

Cao 52T 35,200

Thấp 52T21,200

KLBQ 52T469

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM1,700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,840

P/E15.22

F P/E12.07

BVPS13,254

P/B2.32

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TV3: FLC DQC AMD TV1 HBC
Trending: HPG (47.289) - VNM (42.677) - ITA (34.801) - FLC (33.202) - ROS (31.019)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3