CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX: TV3)

Power Engineering Consunting Joint Stock Company 3

30,800

(%)
18/09/2019 15:00

Mở cửa30,800

Cao nhất30,800

Thấp nhất30,800

KLGD

Vốn hóa255

Dư mua200

Dư bán1,200

Cao 52T 47,800

Thấp 52T28,000

KLBQ 52T2,082

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM1,700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,572

P/E19.59

F P/E15.93

BVPS11,288

P/B2.73

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TV3: TV2 TV4 MBB VJC VPB
Trending: MWG (26.593) - VNM (25.743) - HPG (24.252) - FPT (23.279) - MBB (19.780)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3