CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX: TV3)

Power Engineering Consunting Joint Stock Company 3

28,500

(%)
30/10/2020 15:07

Mở cửa28,500

Cao nhất28,500

Thấp nhất28,500

KLGD

Vốn hóa236

Dư mua100

Dư bán2,000

Cao 52T 34,000

Thấp 52T21,200

KLBQ 52T310

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM1,700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,840

P/E15.49

F P/E12.28

BVPS13,340

P/B2.14

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TV3: TV2 VPB TV1 TV4 MBB
Trending: HPG (68.325) - TCB (56.153) - VNM (54.704) - MBB (38.044) - CTG (35.636)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.