CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX: TV3)

Power Engineering Consunting Joint Stock Company 3

25,900

(%)
27/11/2020 15:05

Mở cửa25,900

Cao nhất25,900

Thấp nhất25,900

KLGD1

Vốn hóa214

Dư mua5,699

Dư bán2,599

Cao 52T 34,000

Thấp 52T21,200

KLBQ 52T628

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM1,700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,840

P/E14.08

F P/E11.16

BVPS13,340

P/B1.94

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TV3: POW PVD MBB TV2 TV4
Trending: HPG (112.983) - VNM (45.828) - HSG (42.563) - TCB (41.438) - MBB (36.353)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2014 CTCP EVN Quốc tế --1
CTCP Phong điện Thuận Bình--1
CTCP Thủy Điện Miền Trung --1
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2011 CTCP EVN Quốc tế --1
CTCP Phong điện Thuận Bình--1
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2010 CTCP EVN Quốc tế --1
CTCP Phong điện Thuận Bình--1
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.