CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX: TV3)

Power Engineering Consunting Joint Stock Company 3

25,900

(%)
27/11/2020 15:05

Mở cửa25,900

Cao nhất25,900

Thấp nhất25,900

KLGD1

Vốn hóa214

Dư mua5,699

Dư bán2,599

Cao 52T 34,000

Thấp 52T21,200

KLBQ 52T628

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM1,700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,840

P/E14.08

F P/E11.16

BVPS13,340

P/B1.94

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TV3: POW PVD MBB TV2 TV4
Trending: HPG (112.983) - VNM (45.828) - HSG (42.563) - TCB (41.438) - MBB (36.353)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2019Tập đoàn Điện lực Việt Nam4,037,13448.78
CTCP Đầu tư Toàn Việt645,3497.79
Trần Quốc Điền507,2296.13
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2018Tập đoàn Điện lực Việt Nam4,037,13448.78
CTCP Đầu tư Toàn Việt634,8587.67
Trần Quốc Điền423,7215.12
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
08/12/2017Tập đoàn Điện lực Việt Nam2,374,78548.78
CTCP Đầu tư Toàn Việt332,1526.82
Trần Quốc Điền249,2555.12
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.