CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX: TV3)

Power Engineering Consunting Joint Stock Company 3

25,900

(%)
27/11/2020 15:05

Mở cửa25,900

Cao nhất25,900

Thấp nhất25,900

KLGD1

Vốn hóa214

Dư mua5,699

Dư bán2,599

Cao 52T 34,000

Thấp 52T21,200

KLBQ 52T628

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM1,700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,840

P/E14.08

F P/E11.16

BVPS13,340

P/B1.94

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TV3: POW PVD MBB TV2 TV4
Trending: HPG (112.983) - VNM (45.828) - HSG (42.563) - TCB (41.438) - MBB (36.353)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2019Cá nhân nước ngoài5240.01Ishizuka Yosuke; Yamazaki AtsushiChart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước2,806,10733.91
CĐ Nhà nước4,037,13448.78Tập đoàn điện lực Việt Nam
Tổ chức trong nước1,432,31517.31
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2018Cá nhân nước ngoài5240.01Ishizuka Yosuke; Yamazaki AtsushiChart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước2,536,58330.65
CĐ khác trong nước1,509,20818.24
CĐ Nhà nước4,037,13448.78Tập đoàn điện lực Việt Nam
Cổ phiếu quỹ140.00
Tổ chức nước ngoài192,6172.33America LLC
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
08/12/2017Cá nhân nước ngoài3090.01Ishizuka Yosuke; Yamazaki AtsushiChart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước1,581,01832.47
CĐ khác trong nước794,18716.31
CĐ Nhà nước2,374,78548.78Tập đoàn điện lực Việt Nam
Tổ chức nước ngoài118,1282.43America LLC
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.