CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX: TV3)

Power Engineering Consunting Joint Stock Company 3

25,900

(%)
27/11/2020 15:05

Mở cửa25,900

Cao nhất25,900

Thấp nhất25,900

KLGD1

Vốn hóa214

Dư mua5,699

Dư bán2,599

Cao 52T 34,000

Thấp 52T21,200

KLBQ 52T628

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM1,700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,840

P/E14.08

F P/E11.16

BVPS13,340

P/B1.94

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TV3: POW PVD MBB TV2 TV4
Trending: HPG (112.983) - VNM (45.828) - HSG (42.563) - TCB (41.438) - MBB (36.353)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3

Cơ cấu lao động

31/12/2019

31/12/2019 31/12/2019

31/12/2018 31/12/2018

31/12/2017 31/12/2017

31/12/2016 31/12/2016

31/12/2015 31/12/2015

31/12/2014 31/12/2014

31/12/2013 31/12/2013

31/12/2012 31/12/2012

31/05/2009 31/05/2009

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.