CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX: TV3)

Power Engineering Consunting Joint Stock Company 3

25,900

(%)
27/11/2020 15:05

Mở cửa25,900

Cao nhất25,900

Thấp nhất25,900

KLGD1

Vốn hóa214

Dư mua5,699

Dư bán2,599

Cao 52T 34,000

Thấp 52T21,200

KLBQ 52T628

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM1,700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,840

P/E14.08

F P/E11.16

BVPS13,340

P/B1.94

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TV3: POW PVD MBB TV2 TV4
Trending: HPG (112.983) - VNM (45.828) - HSG (42.563) - TCB (41.438) - MBB (36.353)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2020Ông Thái Tuấn TàiCTHĐQT1962KS Điện/Thạc sỹ Kỹ thuật điện2,470,3041999
Ông Nguyễn Ngọc KếTVHĐQT-N/a12,9762020
Ông Nguyễn Như Hoàng TuấnTVHĐQT1973ThS Hệ thống điện4,5032015
Ông Nguyễn Phú GiaTVHĐQT1955TS Nhiệt lò hơi16,347N/A
Ông Tôn Thất HùngTVHĐQT1961KS Điện/ThS Hệ thống điện21,5732007
Ông Nguyễn Như Hoàng TuấnTGĐ/TVHĐQT1973N/a4,503N/A
Ông Nguyễn Duy BìnhPhó TGĐ1967KS T.bị Điện/ThS QTDN/Thạc sỹ Kỹ thuật điện2019
Ông Nguyễn Trí TrinhPhó TGĐ1962Tiến sĩ1,6882009
Ông Tôn Thất HùngPhó TGĐ1961KS Điện/ThS Hệ thống điện21,5732007
Ông Trần Lê MinhPhó TGĐ1966KS Điện/ThS QTKD5,9101990
Ông Phạm Hoàng VinhKTT1971CN Kế toán20,5492007
Bà Trương Thị Anh ĐàoTBKS1973CN Kinh tế2,7572007
Bà Nguyễn Minh HiếuThành viên BKS-Cử nhânN/A
Ông Nguyễn Văn ThiệnThành viên BKS-N/aN/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Thái Tuấn TàiCTHĐQT/TGĐ1962KS Điện/Thạc sỹ Kỹ thuật điện2,470,3041999
Ông Nguyễn Như Hoàng TuấnTVHĐQT1973ThS Hệ thống điện4,5032015
Ông Nguyễn Phú GiaTVHĐQT1955TS Nhiệt lò hơi16,347N/A
Ông Tôn Thất HùngTVHĐQT1961KS Điện/ThS Hệ thống điện21,5732007
Ông Nguyễn Duy BìnhPhó TGĐ1967KS T.bị Điện/ThS QTDN/Thạc sỹ Kỹ thuật điện2019
Ông Nguyễn Trí TrinhPhó TGĐ1962Tiến sĩ1,6882009
Ông Trần Lê MinhPhó TGĐ1966KS Điện/ThS QTKD5,9101990
Ông Phạm Hoàng VinhKTT1971CN Kế toán20,5492007
Bà Trương Thị Anh ĐàoTBKS1973CN Kinh tế2,7572007
Bà Nguyễn Minh HiếuThành viên BKS-Cử nhânN/A
Ông Nguyễn Văn ThiệnThành viên BKS-N/aN/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Thái Tuấn TàiCTHĐQT/TGĐ1962KS Điện/Thạc sỹ Kỹ thuật điện2,470,3041999
Ông Nguyễn Như Hoàng TuấnTVHĐQT1973ThS Hệ thống điện4,5032015
Ông Nguyễn Phú GiaTVHĐQT1955TS Nhiệt lò hơi16,347Độc lập
Ông Nguyễn Duy BìnhPhó TGĐ1967N/a2019
Ông Nguyễn Trí TrinhPhó TGĐ1962Tiến sĩ1,6882009
Ông Tôn Thất HùngTVHĐQT/Phó TGĐ1961KS Điện/ThS Hệ thống điện21,5732007
Ông Trần Lê MinhPhó TGĐ1966KS Điện/ThS QTKD5,9101990
Ông Phạm Hoàng VinhKTT1971CN Kế toán20,5492007
Bà Trương Thị Anh ĐàoTBKS1973CN Kinh tế2,7572007
Bà Nguyễn Minh HiếuThành viên BKS-Cử nhânN/A
Ông Nguyễn Văn ThiệnThành viên BKS-N/aN/A
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.