Tourism Trade & Investment JSC (OTC: TTR)

Delisted

46,500

(%)
02/12/2019 00:00

Open46,500

High46,500

Low46,500

Vol

Market Cap.92.69

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High46,500

52Wk Low46,500

52Wk Avg Vol

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)-

Dividend

Dividend Yield-

Beta-

EPS*-876

P/E-53.08

F P/E185.38

BVPS8,706

P/B5.34

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
View with TTR: TTP TTS AGR CLC FDT
Trending: HPG (123,492) - MBB (87,153) - HVN (68,882) - VNM (62,182) - HSG (61,043)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.