CTCP Du lịch Thương mại và Đầu Tư (OTC: TTR)

Tourism Trade & Investment JSC

Đã hủy niêm yết

46,500

(%)
12/02/2019 00:00

Mở cửa46,500

Cao nhất46,500

Thấp nhất46,500

KLGD

Vốn hóa92.69

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 46,500

Thấp 52T46,500

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS-876

P/E-53.08

F P/E185.38

BVPS8,706

P/B5.34

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Trending: HPG (155,320) - SSI (93,935) - MBB (88,879) - ROS (84,610) - ITA (83,158)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.