Tourism Trade & Investment JSC (OTC: TTR)

Delisted

46,500

(%)
02/12/2019 00:00

Open46,500

High46,500

Low46,500

Vol

Market Cap.92.69

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High46,500

52Wk Low46,500

52Wk Avg Vol

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)-

Dividend

Dividend Yield-

Beta-

EPS-876

P/E-53.08

F P/E185.38

BVPS8,706

P/B5.34

Financial ratios of latest trading date, EPS in the company's latest annual Financial Statement
View with TTR: BSR TTG TTF KDM
Trending: HPG (138,890) - MBB (75,471) - BSR (66,827) - TCB (59,659) - FLC (54,304)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.