CTCP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (UPCoM: TTN)

Viet Nam Technology & Telecommunication JSC

7,800

100 (+1.30%)
25/09/2020 15:02

Mở cửa7,800

Cao nhất7,800

Thấp nhất7,700

KLGD33,300

Vốn hóa191

Dư mua30,000

Dư bán58,700

Cao 52T 9,300

Thấp 52T6,400

KLBQ 52T38,882

NN mua1,900

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,771

P/E2.79

F P/E7.14

BVPS11,737

P/B0.66

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TTN: TTF ACB ICT BCM VGI
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+1.30%

+/- Qua 1 tháng+4.90%

+/- Qua 1 quý+10.22%

+/- Qua 1 năm-13.64%

+/- Niêm yết+55.25%

Cao nhất 52 tuần (27/09/2019)*9,287

Thấp nhất 52 tuần (10/02/2020)*6,360

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)47,164

KLGD/Ngày (1 tháng)106,998

KLGD/Ngày (1 quý)63,417

KLGD/Ngày (1 năm)39,074

Nhiều nhất 52 tuần (28/08/2020)*430,600

Ít nhất 52 tuần (14/10/2019)*100