CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (HOSE: TTF)

Truong Thanh Furniture Corporation

Đang bị kiểm soát

3,100

-10 (-0.32%)
23/07/2019 15:00

Mở cửa3,140

Cao nhất3,140

Thấp nhất3,090

KLGD692,420

Vốn hóa965

Dư mua64,510

Dư bán44,110

Cao 52T 5,600

Thấp 52T2,500

KLBQ 52T1,328,814

NN mua-

% NN sở hữu6.67

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS-3,333

P/E-0.93

F P/E4.25

BVPS63

P/B49.21

Mã xem cùng TTF: ITA HAG HPG SJF VNM
Trending: HPG (27.425) - MWG (24.390) - VNM (24.046) - MBB (19.536) - VCB (17.353)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành