CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (HOSE: TTF)

Truong Thanh Furniture Corporation

Đang bị kiểm soát

3,550

-30 (-0.84%)
17/05/2019 15:00

Mở cửa3,620

Cao nhất3,630

Thấp nhất3,520

KLGD773,930

Vốn hóa762

Dư mua38,960

Dư bán105,000

Cao 52T 5,600

Thấp 52T2,500

KLBQ 52T1,184,507

NN mua6,560

% NN sở hữu6.65

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS-3,333

P/E-1.07

F P/E4.89

BVPS91

P/B39.01

Mã xem cùng TTF: OGC POW VNM HPG CTG
Trending: VNM (22.127) - HPG (15.889) - QNS (14.683) - MWG (14.583) - HVN (14.009)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành