CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức (UPCoM: TTD)

Tam Duc Cardiology Hospital JSC

57,700

(%)
17/07/2019 14:19

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa897

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 62,000

Thấp 52T50,100

KLBQ 52T852

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS4,020

P/E14.35

F P/E13.20

BVPS14,433

P/B4

Mã xem cùng TTD: NNC MCH TRIEUAN VCW ACV
Trending: HPG (24.458) - MWG (23.666) - VNM (22.764) - QNS (15.913) - MBB (14.511)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức