CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức (UPCoM: TTD)

Tam Duc Cardiology Hospital JSC

58,500

(%)
17/05/2019 15:01

Mở cửa58,200

Cao nhất58,200

Thấp nhất58,200

KLGD

Vốn hóa910

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 62,000

Thấp 52T48,200

KLBQ 52T877

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS4,020

P/E14.48

F P/E15.61

BVPS14,433

P/B4.03

Trending: VNM (22.127) - HPG (15.889) - QNS (14.683) - MWG (14.583) - HVN (14.009)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức