CTCP Gạch men Thanh Thanh (HNX: TTC)

Thanh Thanh Joint Stock Company

14,400

(%)
25/06/2021 09:00

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa85.54

Dư mua699

Dư bán2,000

Cao 52T 15,300

Thấp 52T9,700

KLBQ 52T2,280

NN mua-

% NN sở hữu6.21

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0.08

Beta-

EPS*2,028

P/E7.10

F P/E6.58

BVPS20,269

P/B0.71

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Chỉ số tài chính cập nhật mới nhất: Giá đóng cửa và KLCPLH ngày gần nhất
Mã xem cùng TTC: VNG SCR BSR LTG TV2
Trending: HPG (166.526) - MBB (155.547) - CTG (108.317) - STB (105.258) - TCB (104.202)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+5.88%

+/- Qua 1 tháng+2.13%

+/- Qua 1 quý+2.86%

+/- Qua 1 năm+32.11%

+/- Niêm yết+32.11%

Cao nhất 52 tuần (15/03/2021)*15,293

Thấp nhất 52 tuần (12/08/2020)*9,732

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)4,950

KLGD/Ngày (1 tháng)2,977

KLGD/Ngày (1 quý)3,630

KLGD/Ngày (1 năm)2,289

Nhiều nhất 52 tuần (15/03/2021)*53,238

Ít nhất 52 tuần (15/07/2020)*3

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.