CTCP Trường Sơn 532 (UPCoM: TS3)

Truong Son 532 JSC

10,000

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa39

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 10,000

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*734

P/E13.62

F P/E3.98

BVPS10,986

P/B0.91

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TS3: PMC NSC VET TTV TL4
Trending: HPG (54.255) - VNM (45.816) - HSG (36.543) - MBB (36.009) - MWG (35.641)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Trường Sơn 532

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm0%

+/- Niêm yết0%

Cao nhất 52 tuần (24/09/2019)*10,000

Thấp nhất 52 tuần (24/09/2019)*10,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)-

KLGD/Ngày (1 năm)-

Nhiều nhất 52 tuần (24/09/2019)*-

Ít nhất 52 tuần (-)*-