CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (UPCoM: TRS)

Tracimexco - Supply Chains and Agency Services Joint stock company

33,500

(%)
29/09/2020 15:01

Mở cửa33,500

Cao nhất33,500

Thấp nhất33,500

KLGD

Vốn hóa132

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 42,000

Thấp 52T22,900

KLBQ 52T113

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*9,119

P/E3.67

F P/E3.78

BVPS42,499

P/B0.79

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TRS: BMF BTD DVP HAD MBG
Trending: HPG (49.742) - VNM (46.062) - MBB (42.791) - STB (42.128) - MWG (38.807)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+0.60%

+/- Qua 1 tháng+3.39%

+/- Qua 1 quý+6.67%

+/- Qua 1 năm+33.80%

+/- Niêm yết+254.09%

Cao nhất 52 tuần (10/09/2020)*42,000

Thấp nhất 52 tuần (19/05/2020)*22,891

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)60

KLGD/Ngày (1 tháng)358

KLGD/Ngày (1 quý)285

KLGD/Ngày (1 năm)113

Nhiều nhất 52 tuần (28/08/2020)*3,400

Ít nhất 52 tuần (27/08/2020)*2