CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (UPCoM: TRS)

Tracimexco - Supply Chains and Agency Services Joint stock company

35,000

(%)
17/02/2020 15:03

Mở cửa35,000

Cao nhất35,000

Thấp nhất35,000

KLGD

Vốn hóa106

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 49,900

Thấp 52T32,900

KLBQ 52T487

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*8,951

P/E3.91

F P/E3.81

BVPS48,138

P/B0.73

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TRS: VNM SAS TMS UDC VAV
Trending: CTG (31.180) - VNM (29.989) - MBB (27.039) - HPG (26.906) - ROS (22.656)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải