CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (UPCoM: TRS)

Tracimexco - Supply Chains and Agency Services Joint stock company

39,500

(%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa39,500

Cao nhất39,500

Thấp nhất39,500

KLGD

Vốn hóa120

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 44,200

Thấp 52T29,700

KLBQ 52T77

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*9,119

P/E4.33

F P/E5.37

BVPS55,248

P/B0.71

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TRS: BTD TV2 GVT REE DC1
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng+1.19%

+/- Qua 1 quý+21.43%

+/- Qua 1 năm+13.03%

+/- Niêm yết+221.35%

Cao nhất 52 tuần (26/05/2020)*44,240

Thấp nhất 52 tuần (19/05/2020)*29,741

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)33

KLGD/Ngày (1 tháng)79

KLGD/Ngày (1 quý)127

KLGD/Ngày (1 năm)77

Nhiều nhất 52 tuần (09/09/2019)*4,200

Ít nhất 52 tuần (18/06/2020)*100