CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (UPCoM: TRS)

Tracimexco - Supply Chains and Agency Services Joint stock company

34,200

-6,000 (-14.93%)
30/10/2020 15:02

Mở cửa34,200

Cao nhất34,200

Thấp nhất34,200

KLGD910

Vốn hóa135

Dư mua

Dư bán1,290

Cao 52T 42,000

Thấp 52T22,900

KLBQ 52T208

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*9,119

P/E4.41

F P/E4.54

BVPS42,499

P/B0.80

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TRS: TV2 BTD C32 CLL DGL
Trending: HPG (71.383) - VNM (55.595) - TCB (53.971) - MBB (39.948) - CTG (35.876)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+12.13%

+/- Qua 1 tháng+2.09%

+/- Qua 1 quý+12.49%

+/- Qua 1 năm+36.60%

+/- Niêm yết+261.48%

Cao nhất 52 tuần (10/09/2020)*42,000

Thấp nhất 52 tuần (19/05/2020)*22,891

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)405

KLGD/Ngày (1 tháng)1,049

KLGD/Ngày (1 quý)617

KLGD/Ngày (1 năm)208

Nhiều nhất 52 tuần (19/10/2020)*8,600

Ít nhất 52 tuần (27/08/2020)*2