CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (UPCoM: TRS)

Tracimexco - Supply Chains and Agency Services Joint stock company

35,000

(%)
20/01/2020 12:46

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa106

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 51,000

Thấp 52T32,900

KLBQ 52T493

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*8,951

P/E3.91

F P/E3.81

BVPS48,138

P/B0.73

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TRS: HTL MSH TH1 TRI
Trending: HPG (24.867) - CTG (22.210) - ROS (19.644) - VNM (18.670) - MBB (17.653)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải