CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (UPCoM: TRS)

Tracimexco - Supply Chains and Agency Services Joint stock company

35,000

4,500 (+14.75%)
23/10/2020 09:09

Mở cửa35,000

Cao nhất35,000

Thấp nhất35,000

KLGD100

Vốn hóa138

Dư mua3,800

Dư bán500

Cao 52T 42,000

Thấp 52T22,900

KLBQ 52T198

NN mua100

% NN sở hữu2.79

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*9,119

P/E3.34

F P/E3.44

BVPS42,499

P/B0.82

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TRS: BCG DCM DPM DXG HCC
Trending: HPG (56.691) - TCB (47.331) - VNM (43.384) - MBB (42.372) - CTG (39.481)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải