CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (UPCoM: TRS)

Tracimexco - Supply Chains and Agency Services Joint stock company

42,000

-1,900 (-4.33%)
03/07/2020 15:01

Mở cửa42,000

Cao nhất42,000

Thấp nhất42,000

KLGD200

Vốn hóa127

Dư mua1,300

Dư bán1,000

Cao 52T 43,900

Thấp 52T29,200

KLBQ 52T73

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*9,119

P/E4.81

F P/E5.97

BVPS55,248

P/B0.76

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TRS: AGRIBANK
Trending: HPG (47.289) - VNM (42.677) - ITA (34.801) - FLC (33.202) - ROS (31.019)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải