CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (UPCoM: TRS)

Tracimexco - Supply Chains and Agency Services Joint stock company

35,000

(%)
26/02/2020 15:04

Mở cửa35,000

Cao nhất35,000

Thấp nhất35,000

KLGD

Vốn hóa106

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 47,200

Thấp 52T32,900

KLBQ 52T481

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*8,951

P/E3.91

F P/E3.81

BVPS48,138

P/B0.73

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TRS: BSG DHG GAB ILA NCT
Trending: VNM (33.732) - CTG (29.034) - MBB (25.868) - HPG (25.253) - ROS (22.692)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải