CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (UPCoM: TRS)

Tracimexco - Supply Chains and Agency Services Joint stock company

39,500

(%)
04/08/2020 15:02

Mở cửa39,500

Cao nhất39,500

Thấp nhất39,500

KLGD

Vốn hóa120

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 44,200

Thấp 52T29,700

KLBQ 52T78

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*9,119

P/E4.33

F P/E5.37

BVPS55,248

P/B0.71

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TRS: BTD TV2 GVT DVP GER
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải