Tracimexco - Supply Chains and Agency Services Joint stock company (UPCoM: TRS)

40,000

(%)
12/04/2020 15:03

Open40,000

High40,000

Low40,000

Vol9

Market Cap.158

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High46,000

52Wk Low22,900

52Wk Avg Vol469

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)-

Dividend

Dividend Yield-

Beta-

EPS*9,119

P/E4.39

F P/E4.51

BVPS42,499

P/B0.94

* EPS in the company's latest annual Financial Statement
View with TRS: GSP HTV MHC NAV NCS
Trending: HPG (85,429) - TCB (47,902) - MBB (47,641) - VNM (42,715) - LPB (34,708)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Tracimexco - Supply Chains and Agency Services Joint stock company
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.