CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (UPCoM: TRS)

Tracimexco - Supply Chains and Agency Services Joint stock company

44,900

(%)
19/01/2021 15:01

Mở cửa44,900

Cao nhất44,900

Thấp nhất44,900

KLGD

Vốn hóa177.12

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 53,100

Thấp 52T22,900

KLBQ 52T643

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*9,119

P/E4.92

F P/E5.06

BVPS42,499

P/B1.06

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TRS: SWC SGS SKG VNA VOC
Trending: HPG (68.193) - MBB (61.720) - STB (53.561) - ROS (53.264) - TCB (50.313)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.