CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (UPCoM: TRS)

Tracimexco - Supply Chains and Agency Services Joint stock company

40,000

(%)
13/08/2020 15:01

Mở cửa40,000

Cao nhất40,000

Thấp nhất40,000

KLGD340

Vốn hóa121

Dư mua460

Dư bán760

Cao 52T 44,200

Thấp 52T29,700

KLBQ 52T81

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*9,119

P/E4.39

F P/E5.44

BVPS55,248

P/B0.72

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TRS: BTD DC1 TV2 FPT GVT
Trending: HPG (63.829) - VNM (45.436) - HVN (32.417) - MWG (32.401) - VN30F1M (27.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
28/12/2018Nguyễn Văn Quý478,92219.63
Trần Việt Huy440,39018.05
Đỗ Văn Mười438,96217.99
Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Giao thông vận tải408,39816.74
Nguyễn Như Song152,1006.23
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2017Nguyễn Văn Quý428,07218.42
Đỗ Văn Mười421,02318.12
Trần Việt Huy416,85117.94
Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Giao thông vận tải408,39817.58
Nguyễn Như Song154,3006.64
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
19/07/2016Nguyễn Văn Quý428,07218.42
Đỗ Văn Mười421,02318.12
Trần Việt Huy416,85117.94
Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Giao thông vận tải408,39817.58
Nguyễn Như Song154,3006.64