CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (UPCoM: TRS)

Tracimexco - Supply Chains and Agency Services Joint stock company

40,000

(%)
13/08/2020 15:01

Mở cửa40,000

Cao nhất40,000

Thấp nhất40,000

KLGD340

Vốn hóa121

Dư mua460

Dư bán760

Cao 52T 44,200

Thấp 52T29,700

KLBQ 52T81

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*9,119

P/E4.39

F P/E5.44

BVPS55,248

P/B0.72

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TRS: BTD DC1 TV2 FPT GVT
Trending: HPG (63.829) - VNM (45.436) - HVN (32.417) - MWG (32.401) - VN30F1M (27.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
28/12/2018Cá nhân nước ngoài5000.02Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước1,845,92275.96
Tổ chức nước ngoài91,4003.76
Tổ chức trong nước492,29820.26
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2017Cá nhân nước ngoài5000.02Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước1,735,72674.70
Tổ chức nước ngoài91,4003.93
Tổ chức trong nước495,99821.35
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2016Cá nhân nước ngoài5000.02Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước1,796,75977.33
Tổ chức nước ngoài84,6003.64
Tổ chức trong nước441,76519.01