CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (UPCoM: TRS)

Tracimexco - Supply Chains and Agency Services Joint stock company

40,000

(%)
13/08/2020 15:01

Mở cửa40,000

Cao nhất40,000

Thấp nhất40,000

KLGD340

Vốn hóa121

Dư mua460

Dư bán760

Cao 52T 44,200

Thấp 52T29,700

KLBQ 52T81

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*9,119

P/E4.39

F P/E5.44

BVPS55,248

P/B0.72

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TRS: BTD DC1 TV2 FPT GVT
Trending: HPG (63.829) - VNM (45.436) - HVN (32.417) - MWG (32.401) - VN30F1M (27.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải

Cơ cấu lao động

31/12/2018

31/12/2018 31/12/2018

31/12/2017 31/12/2017

31/12/2016 31/12/2016

31/12/2014 31/12/2014

31/12/2012 31/12/2012