CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (UPCoM: TRS)

Tracimexco - Supply Chains and Agency Services Joint stock company

39,500

(%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa39,500

Cao nhất39,500

Thấp nhất39,500

KLGD

Vốn hóa120

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 44,200

Thấp 52T29,700

KLBQ 52T77

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*9,119

P/E4.33

F P/E5.37

BVPS55,248

P/B0.71

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TRS: BTD TV2 GVT REE DC1
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Nguyễn Văn QuýCTHĐQT/TGĐ1965CN K.Tế Vận tải biển428,072N/A
Ông Nguyễn Văn Hà1970N/a-N/A
Ông Trần Việt HuyTVHĐQT/GĐ Điều hành1972Đại học/N/a416,851N/A
Ông Đỗ Văn MườiTVHĐQT/GĐ Tài chính1972TC TCKT/TC QTKD421,023N/A
Bà Bùi Khắc ChungTBKS1963N/a-N/A
Ông Hồ Trọng BìnhThành viên BKS1973N/a-N/A
Ông Phạm Ngọc KhuêThành viên BKS-N/a-N/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2017Ông Nguyễn Văn QuýCTHĐQT/TGĐ1965CN K.Tế Vận tải biển428,072N/A
Ông Nguyễn Văn Hà1970N/a-N/A
Ông Trần Việt HuyTVHĐQT/GĐ Điều hành1972Đại học/N/a416,851N/A
Ông Đỗ Văn MườiTVHĐQT/GĐ Tài chính1972TC TCKT/TC QTKD421,023N/A
Bà Bùi Khắc ChungTBKS1963N/a-N/A
Bà Đào Ngọc TrangThành viên BKS-N/a-N/A
Ông Hồ Trọng BìnhThành viên BKS1973N/a-N/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2016Ông Nguyễn văn QuýCTHĐQT/TGĐ1965N/a428,072N/A
Ông Nguyễn Văn Hà1970N/a25,537N/A
Ông Trần Việt HuyTVHĐQT/GĐ Điều hành1972N/a416,851N/A
Ông Đỗ Văn MườiTVHĐQT/GĐ Tài chính1972N/a421,023N/A
Bà Bùi Khắc ChungTBKS1963N/a61,059N/A
Bà Đào Ngọc TrangThành viên BKS-N/a5,070N/A
Ông Hồ Trọng BìnhThành viên BKS1973N/a32,302N/A